You are here

Моето CV автоматично ли се превежда, ако сменя езика на онлайн редактора?

Единствено тези части.

  • Секциите в CV-то, както и полетата за пол, националност, телефон, държава по местоживеене, предназначение, езици, и т.н., се превеждат автоматично.
  • Свободен текст (описанието на професионалния опит, образованието или личните качества) трябва да бъдат, допълнително преведени.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.