You are here

Доброволчеството смята ли се за професионален опит?

Да, със сигурност.

Доброволчески дейности, платени или неплатени стажове трябва да се опишат в секция Професионален опит в твоето CV.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.