You are here

В какъв формат да запазя моята Europass автобиография?

Ако запишете вашето CV във формат XML или PDF+XML, по-късно ще можете да го прехвърлите от компютъра си на сървъра и да го обновите онлайн. Вашите лични данни ще бъдат автоматично въведени в онлайн редактора.

Важно: Автобиографии, запазени във формат Word или OpenDocument, не могат да се прехвърлят на сървъра и обновяват онлайн.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.