You are here

Приложението към дипломата гарантира ли ми признаване на квалификацията в чужбина?

Не.

Приложението към дипломата не е:

  • заместител на оригинална диплома или степен;
  • система, която гарантира автоматично признаване.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.