You are here

Как и къде мога да получа Приложение към диплома?

Europass приложението към диплома се издава от висшето училище или университет, които присъждат образователната степен.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.