You are here

Приложение към диплома - какво е това?

Приложението към диплома е документ, който описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование.

Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалните образователни степени и дипломи, с което я прави по-лесно разбираема, особено за работодатели и институции извън страната, където са издадени.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.