You are here

Какво е Europass мобилност?

Документ, който описва знанията и уменията, придобити в друга европейска държава.

Примери:

  • стажове в компании;
  • период на обучение като част от програма за обмен;
  • доброволческа работа в НПО.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.