You are here

В кои държави се издава Europass мобилност?

Europass мобилност се издава в следните държави от:

  • Европейския съюз (държави-членки и страни-кандидатки);
  • Европейска асоциация за свобдна търговия/Европейската икономическа зона (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.