You are here

За какво ми е необходим документът Europass мобилност?

Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска държава.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.