You are here

​В кои страни могат да се провеждат периодите на обучение?

Заявление за Europass мобилност може да се подаде за периоди на престой във всички държави-членки на ЕС, страните от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) и в Турция, Хърватия и Швейцария.

Понастоящем заявление за Europass мобилност може да се подаде за следните страни:

Австрия, Белгия, България, Хърватия, Чешката република, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.