You are here

Кой има право да получи Europass мобилност?

Организацията, която изпраща притежателия на Europass мобилност в чужбина, подава заявлението за издаване на документ за Europass мобилност. Това може да е

  • училище, което иска да издаде документ за свои ученици; или
  • компания, която изпраща свои служители в чужбина.

Засега не е предвидена възможност физически лица да подават заявления за Europass мобилност..

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.