You are here

Мога ли да използвам или възпроизвеждам информацията от Europass уеб сайта?

Освен ако изрично не е посочено друго, публикуване на информация от сайта на Европас е позволена с изключение на случаите, когато се касае за търговски цели (например продаване на бланката за автобиография), и само в случай че източникът бъде посочен (© Европейски съюз или © Европейски съюз и Съвет на Европа, ако се касае за Европас езиков паспорт), както и интернет адресът (http://europass.cedefop.europa.eu).

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.