You are here

Europass може ли да служи като инструмент за сертифициране или признаване?

Не.

  • Europass CV е документ, в който притежателят декларира (на своя отговорност) данни.
  • Езиковият паспорт е също документ за самооценка.
  • Europass мобилност описва знания и умения, придобити по време на престой в друга европейска държава.
  • Приложението към сертификата и дипломата не заместват оригиналните сертификати или придобити степени. Те не гарантират признаване на квалификации.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.