You are here

Europass не е наличен на моя език.

Europass порталът е достъпен на официалните езици на:

  • Европейския съюз (държави-членки, страни-кандидатки и потенциални страни кандидатки);
  • Европейска асоциация за свобдна търговия / Европейската икономическа зона (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.