You are here

​Какво е Europass?

  • Пет документа, които помагат на европейските граждани техните умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа.
  • Мрежа на Националните Europass центрове - звена за директен контакт за тези, които се интересуват от повече информация за Europass.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.