You are here

Какво е Европейски паспорт на уменията?

Това е електронно портфолио, което подробно описва вашите умения и квалификации.

Създайте своя Европейски паспорт на уменията онлайн, в който да съберете документи като Езиков паспорт, Приложение към диплома/сертификат, копия на дипломи или сертификати, препоръки от работодатели, и т. н.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.