You are here

В кои държави се прилага Europass?

Europass се прилага в следните държави:

  • Европейски съюз (държави-членки, страни-кандидатки и потенциални страни кандидатки);
  • Европейска асоциация за свобдна търговия/Европейската икономическа зона (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Важно: Europass автобиографията може да бъде използвана и извън Европа.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.