You are here

Кой Europass документ ми е необходим?

Europass е портфолио от пет документа:

Два от документите са със свободен достъп и се попълват индивидуално:

  • Europass автобиографията ви помага ефективно и ясно да представите своите умения и квалификации. Може да направите CV-то си с помощта на онлайн инструментите или като свалите бланки и инструкции. Научи повече.
  • Езиковият парспорт е инструмент за самооценка на езикови умения и квалификации. Можете да създадете вашия Езиков паспорт онлайн, използвайки насоките, или да свалите бланката заедно с примерите и инструкциите към нея. Научи повече.

Не са ви необходими допълнителни документи, за да създадете Europass автобиография и Езиков паспорт.

Трите документа, които се издават от образователни и обучителни институции:

  • Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска държава. Научи повече.
  • Приложението към сертификат описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Научи повече.
  • Приложението към диплома описва знанията и уменията, придобити от притежателите на степен за висше образование. Научи повече.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.