You are here

За какво ми е необходим Езиковият паспорт?

За да представите своите езикови умения и компетенции по ясен и детайлен начин чрез:

  • самооценка на езиковите си умения;
  • свои дипломи и сертификати;
  • примери за опита ви по даден език и в междукултурна среда.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.