You are here

Какво представлява Europass езиков паспорт?

Europass езиковият паспорт е стандартизиран образец за самооценка на езиковите умения въз основа на разработената от Съвета на Европа Обща европейска референтна рамка за езиците.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.