You are here

Къде мога да получа съдействие в моята страна?

Във всяка страна в Европа (държавите-членки на ЕС и присъединяващите се страни / Европейската асоциация за свобдна търговия и Европейската икономическа зона), Национален Европас център координира издаването на Europass документите.

Ако искате да използвате или да научите повече за Europass, това е първата институция, с която трябва да се свържете.

Свържете се със своя Национален Europass център.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.