You are here

Какво е EURES?

EURES (Европейска служба по заетостта цели) да подпомогне свободното движение на работната сила в държавите от Европейската икономическа зона.
В мрежата са включени обществените служби по заетост, професионалните съюзи и работодателските организации.
Публикувайте CV-то си на EURES, за да е достъпно до хиляди работодатели в цяла Европа.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.