You are here

Какво представлява Европейската квалификационна рамка /EQF/?

Европейската квалификационна рамка (ЕКР) е инструмент за съпоставяне и подобряване на прозрачността и разбираемостта на квалификациите в държавите в Европа и между различните образователни системи.
Осемте нива се базират на образователни резултати: знание, умения и компетенции.

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.