You are here

Не успявам да импортирам CV, генерирано онлайн в PDF с Mac OS.

Понякога xml, прикачен към PDF файла да се изгуби, когато pdf файлът е генериран с Mac OS (например с Apple компютри).

Незавсимо от това, оригиналният файл може да бъде извлечен, ако вашето CV e било генерирано онлайн с Adobe® PDF + Europass XML (виж инструкции).

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.