You are here

Не мога да кача/изтегля моето CV от облачното си пространство.

Уверете се, че сте деактивирали поп-ъп блокърите в своя браузър (виж инструкциите).

За да влезете отново в онлайн редактора, презаредете страницата (натиснете F5 или Ctrl+F5), и опитайте отново да качите/свалите CV-то си.

Ако въпреки това има проблем, изпратете скрийн шот със съобщението за грешка на Europass екипа чрез формата за контакт или по имейл.

Google Chrome

В горния десен край на браузъра, кликнете върхуCustomize and control от менюто Menu, после на Settings и отидете на Settings tab.

В края на страницата, кликнете върху Show advanced settings link.

В секция Privacy, кликнете върху Content settings.

ВContent setting в таб Pop-ups кликни върху Manage exception.

В Pop-up exceptions, добави адреса на уеб сайта (https://europass.cedefop.europa.eu), избери Allow и натисни тук Done.

После презареди страницата като натиснеш:

 • Ctrl + F5 за Windows
 • Apple + R или команда + R за Mac
 • F5 за Linux

Internet Explorer

Select Tools (via the gear icon on the top-right corner of the screen) then go to Internet options and navigate to Privacy.

In section Privacy, click on Settings.

In the Pop-up Blocker Settings, add the URL of the website (https://europass.cedefop.europa.eu), click on Add , then on Close.

Then refresh the page using:

 • Ctrl + F5 for Windows
 • Apple + R or command + R for Mac
 • F5 for Linux

Edge

At the top right of the browser, click on More and select Settings.

Scroll down the list, click on View advanced settings and turn Block pop-ups to Off.

Then refresh the page using:

 • Ctrl + F5 for Windows
 • Apple + R or command + R for Mac
 • F5 for Linux

Mozilla Firefox

At the top right of the browser, click on the menu button and choose Options.

Select panel Content.

In the Content panel below Pop-ups:

Click on Exceptions to open dialog box with list of sites that you want to allow to display pop-ups.

In the dialog box, add the URL of the website (https://europass.cedefop.europa.eu), click on Allow, then on Save changes.

Then refresh the page using:

 • Ctrl + F5 for Windows
 • Apple + R or command + R for Mac
 • F5 for Linux

Opera

At the top left of the browser, click on the Customize and control menu and choose Settings.

In section Websites, under Pop-ups click on Manage exceptions.

In the Pop-up exceptions, add the URL of the website (https://europass.cedefop.europa.eu), select Allow and click on Done.

Then refresh the page using:

 • Ctrl + F5 for Windows
 • Apple + R or command + R for Mac
 • F5 for Linux

Safari

Select the general Safari settings (via the gear icon on the top-right corner of the screen).

Untick options Block Pop - Up Windows if required.

Then refresh the page using:

 • Ctrl + F5 for Windows
 • Apple + R or command + R for Mac
 • F5 for Linux

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.