You are here

Не мога да прехвърля своето CV, Езиков паспорт или мотивационно писмо в онлайн редактора.

Само файлове, създадени чрез Europass онлайн редактора в PDF+XML или XML формат могат да се качват за корекции.

Файлове, създадени офлайн, например в Word /.doc/ конвертирани в PDF или XML, не могат да бъдат качвани.

Не сте сигурни дали PDF файлът е създаден онлайн ?

  • Кликнете с десния бутон на мишката върху иконата на файла и изберете Properties:

  • Кликнете върху PDF и проверете програмата за генериране на PDF :

Ако името на програмата не е LibreOffice и е бил конвертиран чрез друга програма различна от iText (например LibreOffice 4.0 или променян чрез iText 5.5.1, както е показано по-горе), файлът няма да може да бъде качен.

Ако въпреки това имате проблем, изпратете файла на екипа по Europass .

Не откривате отговор на въпросите си?

95% от отговорите могат да бъдат намерени чрез търсачката.