× In July 2020, Europass is getting a new look and range of services.

Find out how the new platform will help you present your skills and qualifications better.

Connect with Europass

Национални Europass центрове

Националните Europass центрове съществуват във всяка държава (Европейски съюз и Европейска икономическа зона) и координират всички дейности, свързани с Europass документите.

Те са звена за директен контакт от страна на лица и организации, които се интересуват от информация за използване на Europass документите.

Новини