You are here

Národní centra Europass

V každé zemi (Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru) koordinuje všechny aktivity související s dokumenty Europassu Národní centrum Europass. Je to první kontaktní místo pro kohokoli (jednotlivce i organizaci), kdo se zajímá o používání Europassu nebo o něm chce získat více informací.

Hlavní funkce:

  • koordinuje správu dokumentů Europassu;
  • propaguje Europass a jeho dokumenty;
  • zajišťuje, aby poradenská a informační centra byla o Europassu a jeho dokumentech dobře informována;
  • zajišťuje, aby dokumenty Europassu byly dostupné také v papírových verzích;
  • je národním partnerem v rámci evropské sítě Národních center Europass.