You are here

Národní kontaktní místa pro odborné kvalifikace

V každé zemi (v Evropské unii, v Evropském hospodářském prostoru, a v dohledné době i v kandidátských zemích) poskytuje Národní kontaktní místo informace o odborných kvalifikacích. Všechna Národní kontaktní místa jsou součástí sítě.

Hlavní funkce:

  • slouží jako první kontaktní místo pro otázky týkající se národních kvalifikací, osvědčení (maturitních vysvědčení / výučních listů) a Dodatků k osvědčení;
  • poskytuje příslušné informace nebo zprostředkovává kontakt s národními institucemi, kde jsou informace k dispozici;
  • je národním partnerem v rámci evropské sítě Národních kontaktních míst.