You are here

Co je dodatek k osvědčení?

Dodatek k osvědčení popisuje znalosti a dovednosti držitele osvědčení o středoškolském vzdělání.

Uvádí doplňující informace vedle těch, které jsou uvedené na oficiálním osvědčení (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce) a pomáhá zaměstnavatelům a institucím především v zahraničí, aby lépe porozuměli dosažené kvalifikaci.

Nenašel/nenašla jste, co jste hledal/a?

Na 95 % otázek lze najít odpověď s využitím vyhledávače níže.