You are here

Co je Europass mobilita?

Dokument pro záznam znalostí a dovedností získaných v jiné evropské zemi.

Příklady:

  • pracovní či studijní stáž v zahraniční firmě/škole;
  • semestr na VŠ v rámci výměnného programu;
  • dobrovolnická činnost v nevládní organizaci.

Nenašel/nenašla jste, co jste hledal/a?

Na 95 % otázek lze najít odpověď s využitím vyhledávače níže.