You are here

Ve kterých zemích se mohou uskutečnit vzdělávací pobyty?

Žádost o Europass mobilitu lze podat v souvislosti se zahraničními pobyty ve všech zemích EU, zemích EHP (v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku) a v Turecku, Chorvatsku a Švýcarsku.

Žádost o Europass mobilitu lze v současnosti podat pro tyto země:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Nenašel/nenašla jste, co jste hledal/a?

Na 95 % otázek lze najít odpověď s využitím vyhledávače níže.