You are here

Kdo si může zažádat o Europass mobilitu?

O Europass mobilitu si zažádá instituce, která vysílá budoucího držitele dokumentu do zahraničí.

Může to být škola žádající tento dokument pro své žáky nebo společnost vysílající pracovníky do zahraničí.

V současnosti není možné, aby si o dokument zažádali jednotlivci.

Nenašel/nenašla jste, co jste hledal/a?

Na 95 % otázek lze najít odpověď s využitím vyhledávače níže.