You are here

Je Europass nástroj pro vydávání osvědčení nebo uznávání?

Ne.

  • Životopis si vyplňuje každý sám.
  • Jazykový pas si vyplňuje každý sám podle sebehodnocení.
  • Europass - Mobilita popisuje znalosti a dovednosti, které dotyčný nabyl zkušeností v některé evropské zemi.
  • Dodatky k osvědčení a dodatky k diplomu nenahrazují originální vysvědčení a diplomy. Nezaručují uznání kvalifikace.

Nenašel/nenašla jste, co jste hledal/a?

Na 95 % otázek lze najít odpověď s využitím vyhledávače níže.