You are here

Ve kterých zemích je Europass k dispozici?

Europass je k dispozici v těchto zemích:

  • Evropská unie (členské státy, kandidátské a potenciální kandidátské země);
  • Evropské společenství volného obchodu / Evropský hospodářský prostor (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).

Důležité: Životopis Europass lze použít i mimo Evropu.

Nenašel/nenašla jste, co jste hledal/a?

Na 95 % otázek lze najít odpověď s využitím vyhledávače níže.