You are here

Koho můžu kontaktovat ve své zemi?

V každé evropské zemi (ve členských státech Evropské unie a kandidátských zemích, v zemích Evropského sdružení volného obchodu, v zemích Evropského hospodářského prostoru) koordinuje implementaci dokumentů Europass Národní centrum Europass.

Je to první kontaktní místo pro získání bližších informací o Europassu.

Kontaktujte své Národní centrum Europass.

Nenašel/nenašla jste, co jste hledal/a?

Na 95 % otázek lze najít odpověď s využitím vyhledávače níže.