You are here

Nemám přístup do online editoru.

To může být způsobeno nedávnou aktualizací online editoru, kompatibilitou prohlížeče (např. verze prohlížeče, která nepodporuje Internet Explorer 8) nebo pomalým připojením k internetu.

 • Zkuste obnovit stránku: stiskněte F5 nebo CTRL+F5 (to platí pro většinu prohlížečů).
 • Pokud problém přetrvává, uložte svůj životopis ve formátu XML a vymažte mezipaměť prohlížeče a cookies.

Pro vymazání mezipaměti prohlížeče a cookies si prosím přečtěte následující pokyny, které platí pro všechny hlavní prohlížeče.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte tým Europassu.

Google Chrome

V prohlížeči Google Chrome klikněte vpravo nahoře na Upravit a ovládat ikonka nabídky Menu, v rozbalené nabídce zvolte Nastavení a jděte na oddíl Nastavení.

Na stránce nastavení dole klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení.

V sekci Ochrana soukromí klikněte na Vymazat údaje o prohlížení.

Zaškrtněte políčka Cookies a jiná data webů a pluginů a Obrázky a soubory v mezipamětia klikněte na Vymazat údaje o prohlížení.

Poté znovu načtěte stránku, tak, že použijete:

 • CTRL+F5 pro Windows
 • Apple+R nebo příkaz+R pro Mac
 • F5 pro Linux

Internet Explorer

Zvolte Nástroje (prostřednictvím ikonky vybavení na obrazovce v pravém horním rohu), jděte na Možnosti internetu a klikněte na Odstranit historii procházení.

V okně Odstranit historii procházení, zaškrtněte čtverečky Dočasné soubory internetu a webových serverů a Soubory cookies a data webu a klikněte na Odstranit.

Poté obnovte stránku, tak, že použijete:

 • CTRL+F5 pro Windows
 • Apple+R nebo příkaz+R pro Mac
 • F5 pro Linux

Edge

Nahoře vpravo v prohlížeči klikněte na tlačítko Více a zvolte Nastavení.

Pod záložkou Vymazat údaje o procházení klikněte na Zvolte, co chcete vymazat.

Zvolte Soubory cookies a uložená data z webů a Data a soubory v mezipaměti a klikněte na Vymazat.

Poté obnovte stránku, tak, že použijete:

 • CTRL+F5 pro Windows
 • Apple+R nebo příkaz+R pro Mac
 • F5 pro Linux

Mozilla Firefox

Nahoře vpravo v prohlížeči kliněte na tlačítko menu a zvolte Možnosti.

Zvolte ikonu Soukromí.

V sekci Historie klikněte na odkaz Vymazat nedávnou historii.

 

V dialogovém okně zaškrtněte Cookies a Mezipaměť a klikněte na Vymazat.

Poté znovu načtěte stránku, tak, že použijete:

 • CTRL+F5 pro Windows
 • Apple+R nebo příkaz+R pro Mac
 • F5 for Linux

Opera

Vlevo nahoře v prohlížeči klikněte na menu Přizpůsobit a zvolte Nastavení.

V sekci Soukromí, zvolte Soukromé a klikněte na Spravovat výjimky.

Zaškrtněte čtverečky Cookies a ostatní údaje o stránkce a Obrázky a soubory mezipaměti a klikněte na Vymazat obsah cache.

Poté znovu načtěte stránku, tak, že použijete:

 • CTRL+F5 pro Windows
 • Apple+R nebo příkaz+R pro Mac
 • F5 for Linux

Safari

Zvolte obecné nastavení Safari (prostřednictvím ikonky pro převod v pravém horním rohu obrazovky) a zvolte Priority.

V záložce Soukromé klikněte na Odstranit veškeré údaje o webové stránce.

V upozorňovacím čtverečku, který se objeví, klikněte na Odstranit nyní.

Poté znovu načtěte stránku, tak, že použijete:

 • CTRL+F5 pro Windows
 • Apple+R nebo příkaz+R pro Mac
 • F5 pro Linux

Nenašel/nenašla jste, co jste hledal/a?

Na 95 % otázek lze najít odpověď s využitím vyhledávače níže.