You are here

Digitální dovednost

 

Stáhnout

 • Zpracování informací
  • Základní uživatel

   Umím vyhledávat online informace pomocí vyhledávačů. Vím, že ne všechny online informace jsou spolehlivé. Umím ukládat nebo uchovávat soubory či  obsah (např. text, obrázky, hudbu, videa, internetové stránky) a opět je vyhledat.

  • Samostatný uživatel

   K získání informací umím používat různé vyhledávače. Při vyhledávání používám filtry (např. vyhledávání pouze obrázků, videí, map). Pro vyhodnocení spolehlivosti nalezených informací porovnávám několik zdrojů. Informace třídím metodickým způsobem a k jejich snazšímu vyhledávání používám soubory a složky. Uložené informace či soubory zálohuji.

  • Zkušený uživatel

   K získání spolehlivých informací z internetu umím používat pokročilé způsoby vyhledávání (např. pomocí vyhledávacích operátorů). Pro aktualizaci obsahu, který vyhledávám, dokážu používat služeb web feed (například RSS). Pomocí řady kritérií dokážu vyhodnotit platnost a důvěryhodnost informací. Mám povědomí o nových postupech ve vyhledávání, ukládání a opětovném vyhledání informací. Informace nalezené na internetu dokážu ukládat v různých formátech. Umím využívat cloudových služeb pro ukládání informací.

 • Vytváření obsahu
  • Základní uživatel

   Umím vytvářet jednoduchý digitální obsah (např. text, tabulky, obrázky, zvukové soubory) nejméně v jednom formátu za pomoci digitálních nástrojů. Umím provádět základní úpravy obsahu vytvořeného jinými uživateli. Uvědomuji si, že obsah může podléhat vlastnickým právům. Umím používat a upravovat jednoduché funkce a nastavení mnou používaného softwaru a aplikací (např. změna výchozích nastavení). 

  • Samostatný uživatel

   Umím vytvářet složitý digitální obsah v různých formátech (např. text, tabulky, obrázky, zvukové soubory). Umím používat nástroje/editory pro vytváření internetových stránek či blogů za pomoci šablon (např. WordPress). Umím používat základní formátování (např. vkládat poznámky pod čarou, grafy, tabulky) do obsahu vytvořeného mnou nebo jinými uživateli. Umím odkazovat na obsah, který podléhá autorským právů a a využívat jej. Znám základy jednoho programovacího jazyka. 

  • Zkušený uživatel

   Umím vytvářet či upravovat složitý multimediální obsah v různých formátech za pomoci souboru digitálních platforem, nástrojů či prostředí. Umím vytvářet webové stránky v programovacím jazyce. Umím používat pokročilé formátovací funkce různých nástrojů (např. slučování pošty, slučování dokumentů v různých formátech, používání pokročilých vzorců, makra). Vím, jak používat licence a vlastnická práva. Znám několik programovacích jazyků. Vím, jak pomocí počítačových nástrojů navrhovat, vytvářet a upravovat databáze.

 • Komunikace
  • Základní uživatel

   Umím komunikovat pomocí mobilního telefonu, volání přes internet VoIP (např. Skype) e-mailu či chatu – s využitím základních vlastností (např. hlasové zprávy, SMS zprávy, odesílání a přijímání e-mailových zpráv, výměna textu).Umím sdílet soubory a obsah pomocí jednoduchých nástrojů. Umím používat digitální technologie ke komunikaci se službami (jako jsou úřady, banky, nemocnice). Mám povědomí o sociálních sítích a online nástrojích pro spolupráci. Vím, že při používání digitálních nástrojů platí určitá komunikační pravidla (např. komentování, sdílení osobních informací). 

  • Samostatný uživatel

   Umím použivat pokročilé prvky různých nástrojů komunikace (např. volání přes internet VoIP a sdílení souborů).Umím používat nástroje pro spolupráci a přispívat např. do sdílených dokumentů/souborů vytvořených někým jiným. Umím využívat některé funkce online služeb (např. veřejné služby, internetové bankovnictví či online nakupování). Předávám či sdlílím informace s dalšími online uživateli (např. pomocí nástrojů sociálních sítí či online komunit). Znám a používám zásady online komunikace („netiketa“).

  • Zkušený uživatel

   K online komunikaci aktivně používám širokou škálu nástrojů pro komunikaci (e-mail, chat, SMS zprávy, messangery, blogy, mikroblogy, sociální sítě).Umím vytvářet a spravovat obsah pomocí nástrojů pro spolupráci (např. elektronické kalendáře, systémy projektové správy, online schvalování, tabulkové procesory). Aktivně navštěvuji internetový prostor a používám několik online služeb (např. veřejné služby, elektronické bankovnictví, online nákupování). Umím používat pokročilé funkce komunikačních nástrojů (např. video konference, sdílení dat, sdílení aplikací).

 • Řešení problému
  • Základní uživatel

   Dokážu vyhledat podporu či radu v případě výskytu technického problému či používání nového zařízení, aplikace či programu. Umím řešit některé běžné problémy (např. ukončení programu, restartování počítače, opětovnou instalaci/aktualizaci programu, kontrolu připojení k internetu). Vím, že digitální nástroje mi mohou pomoci při řešení problémů. Uvědomuji si také, že mají svá omezení. Pokud narazím na technologický či jiný problém,dokáži využít mně známé nástroje k jeho vyřešení. Vím, že si musím své dovednosti s digitálními technologiemi pravidelně zlepšovat.

  • Samostatný uživatel

   Umím vyřešit většinu běžných problémů vzniklých při používání digitálních technologií. Umím požívat digitální technologie k vyřešení problémů (jiných než technických). Dokážu zvolit digitální nástroj, který vyhovuje mým potřebám a efektivně využít jeho předností. Umím vyřešit technické problémy prozkoumáním nastavení a možností programů či nástrojů. Pravidelně zlepšuji své dovednosti s digitálními technologiemi. Uvědomuji si své limity a snažím se doplnit si nedostatky.

  • Zkušený uživatel

   Umím vyřešit téměř všechny problémy vzniklé používáním digitální technologie. Umím zvolit vhodný nástroj, zařízení, aplikaci, software k řešení problémů (jiných než technických). Znám nový technologický rozvoj. Rozumím tomu, jak pracují nové nástroje. Pravidelně si zlepšuji své digitální dovednosti.

 • Bezpečnost
  • Základní uživatel

   Dokážu provést základní kroky na ochranu mých zařízení (např. používání antivirových programů a hesla). Vím, že ne všechny online informace jsou spolehlivé. Uvědomuji si, že mé důvěrné informace (uživatelské jméno a heslo) mohou být zcizeny. Vím, že by mé soukromé informace neměly být prezentovány veřejně online. Uvědomuji si, že používání digitálních technologií může do velké míry ovlivnit mé zdraví. Provádím základní opatření pro úsporu energie. 

  • Samostatný uživatel

   Na zařízeních, která používám pro připojení k internetu mám nainstalovány programy pro zabezpečení zařízení (např. antivirové programy, bránu firewallI).  Pravidelně tyto programy spouštím a aktualizuji. Používám různá hesla pro přístup do programového vybavení, zařízení a digitálních služeb a pravidelně hesla obměňuji. Umím určit webové stránky či e-mailové zprávy, které mohou být použity jako podvodné programy typu scam. Poznám e-mailové zprávy typu "rhybaření" ("phishing"). Umím utvářet svoji digitální identitu a sledovat svoji digitální stopu. Uvědomuji si rizika spojená s používáním digitálních technologií  (např. ergonomie, riziko závislosti). Uvědomuji si pozitivní i negativní dopad technologií na životní prostředí.

  • Zkušený uživatel

   Pravidelně kontroluji bezpečnostní nastavení  a systémy mnou používaných zařízení a/nebo aplikací. Vím, jak reagovat, pokud je můj počítač napaden virem. Dokáži nastavit či upravit nastavení brány firewall či zabezpečení mých digitálních zařízení. Vím, jak zašifrovat e-mailové zprávy či soubory. Umím nastavit filtrování zpráv obsahujících spam. Pro minimalizaci výskytu zdravotních problémů (fyzických i psychologických) používám informační a komunikační technologie v rozumné míře. Rozumím dopadu informačních technologií na každodenní život, online využití a životní prostředí.