You are here

Statistika

Veškeré zpracování dat online službou Europass splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001 z 18. prosince 2000 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů institucemi a orgány Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Pramen: Cedefop

North Macedonia