You are here

Europass-dokumenter

Europass er en samling af fem dokumenter:

To dokumenter, som Europas borgere selv kan udfylde:

Tre dokumenter, som udfyldes af uddannelsesmyndighederne:

  • Europass-mobilitetsbeviset indeholder oplysninger om den viden og de færdigheder, der er erhvervet i et andet europæisk land.
  • Bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) beskriver den viden og de færdigheder, som indehavere af erhvervsuddannelses- og videreuddannelsesbeviser har erhvervet. Det supplerer de oplysninger, der allerede fremgår af det officielle bevis og gør det nemmere, specielt for arbejdsgivere eller institutioner i et andet land, at forstå dets indhold.
  • Bilag til eksamensbevis (Diploma Supplement) beskriver den viden og de færdigheder, som kandidater fra højere uddannelsesinstitutioner har erhvervet. Det supplerer de oplysninger, der allerede fremgår af det officielle bevis, og gør det nemmere at forstå dets indhold, specielt i udlandet.