You are here

​Kan jeg ansøge om Europass-mobilitetsbeviset for et ophold som au pair eller for sprogkurser i et andet land?

Ja.

Europass Mobilitetsbeviset indeholder detaljerede oplysninger om læringsforløb i et andet land i Europa. Ansøgninger om Europass Mobilitetsbevis indgives normalt af skoler, erhvervsskoler, erhvervsuddannelsescentre, internationale kontorer ved akademiske institutioner, personaleafdelinger i virksomheder og på universiteter. Det er afgørende, at de kvalitetskriterier, der er fastlagt i Europass-beslutningen for læringsforløbet i udlandet, overholdes. Disse kriterier er følgende:

  • en skriftlig aftale mellem organisationen i oprindelseslandet og værtsorganisationen om indholdet, målsætningerne og varigheden af læringsforløbet;
  • passende sproglig forberedelse af deltagerne;
  • en vejleder i udlandet, der skal yde bistand og fungere som kontaktpartner;
  • hvert af de involverede lande skal være EU-medlemsstater eller et EFTA/EØS-land (plus Tyrkiet og Kroatien).

Kan du ikke finde det, du søger?

Du kan finde svar på 95% af alle spørgsmål ved hjælp af søgeværktøjet.