You are here

Hvilke Europass-dokumenter har jeg brug for?

Europass er en samling af fem dokumenter:

To dokumenter, som Europas borgere selv kan udfylde:

  • Curriculum vitae (CV), som hjælper dig med at præsentere dine færdigheder og kvalifikationer klart og effektivt.
  • Sprogpasset er et værktøj til evaluering af egne sprogfærdigheder og kvalifikationer.

Tre dokumenter, som udfyldes af uddannelsesmyndighederne:

  • Europass-mobilitetsbeviset indeholder oplysninger om den viden og de færdigheder, der er erhvervet i et andet europæisk land.
  • Bilag til uddannelses-/eksamensbevis (Certificate Supplement) beskriver den viden og de færdigheder, som indehavere af erhvervsuddannelses- og videreuddannelsesbeviser har erhvervet. Det supplerer de oplysninger, der allerede fremgår af det officielle bevis og gør det nemmere, specielt for arbejdsgivere eller institutioner i et andet land, at forstå dets indhold.
  • Bilag til eksamensbevis (Diploma Supplement) beskriver den viden og de færdigheder, som kandidater fra højere uddannelsesinstitutioner har erhvervet. Det supplerer de oplysninger, der allerede fremgår af det officielle bevis, og gør det nemmere at forstå dets indhold, specielt i udlandet.

Kan du ikke finde det, du søger?

Du kan finde svar på 95% af alle spørgsmål ved hjælp af søgeværktøjet.