You are here

Digital kompetence

 

Downloade

 • Informationsbehandling
  • Sprogbruger med basiskundskaber

   Jeg kan lede efter information på nettet ved at bruge en søgemaskine. Jeg ved at ikke al information på nettet er pålidelig. Jeg kan gemme eller lagre filer eller indhold (f.eks. tekst, billeder, musik, videoer,  hjemmesider) og jeg kan genfinde tidligere gemt eller lagret indhold. 

  • Selvstændig sprogbruger

   Jeg kan benytte forskellige søgemaskiner til at finde information. Jeg bruger filtre når jeg søger (f.eks. ved kun at søge i billeder, videoer eller kort). Jeg sammenligner forskellige kilder for at vurdere pålideligheden af den information jeg finder. Jeg klassificerer informationerne systematisk ved at bruge filer og mapper for lettere at kunne genfinde dem. Jeg laver sikkerhedskopier af informationer eller filer jeg har lagret.  

  • Kompetent sprogbruger

   Jeg kan bruge avancerede søgestrategier (f.eks. ved at bruge søgemaskiner) til at finde pålidelige informationer på internettet. Jeg kan ved hjælp af web feeds (såsom RSS) blive opdateret om indhold jeg er interesseret i. Jeg kan vurdere validiteten og troværdigheden af informationen ved hjælp af en række kriterier. Jeg kender til nye fremskridt inden for informationssøgning, -lagring og -genfinding. Jeg kan gemme informationer fundet på internettet i forskellige formater. Jeg kan bruge cloud-tjenester til at lagre information. 

 • Indholdsproduktion
  • Sprogbruger med basiskundskaber

   Jeg kan producere enkelt digitalt indhold (f.eks. tabeller, billeder, lydfiler) i mindst ét format ved hjælp af digitale værktøjer. Jeg kan udføre basal redigering af indhold andre har produceret. Jeg ved at indhold kan være omfattet af ophavsret. Jeg kan anvende og ændre simple softwarefunktioner, softwareindstillinger og applikationer som jeg benytter (f.eks. ændring af automatiske indstillinger). 

  • Selvstændig sprogbruger

   Jeg kan producere komplekst digitalt indhold i forskellige formater (f.eks. tekst, tabeller, billeder, lydfiler). Jeg kan anvende værktøjer/redigering til at oprette hjemmesider eller blogs ved hjælp af skabeloner (f.eks. Wordpress). Jeg kan anvende basal formatering (f.eks. at indsætte fodnoter, diagrammer og tabeller) til det indhold jeg selv eller andre har produceret. Jeg ved hvordan man henviser til og genbruger indhold som er omfattet af ophavsret. Jeg kender de grundlæggende principper inden for et programmeringssprog.

  • Kompetent sprogbruger

   Jeg kan producere eller ændre komplekst multimedie-indhold i forskellige formater ved hjælp af en række forskellige digitale platforme, værktøjer og miljøer. Jeg kan oprette en hjemmeside ved hjælp af et programmeringssprog. Jeg kan anvende avancerede formateringsfunktioner fra forskellige værktøjer (f.eks. sammenfletning af mails, sammenfletning af dokumenter i forskellige formater, brug af avancerede formler og makroer). Jeg ved hvordan man benytter licenser og ophavsrettigheder. Jeg kan anvende flere programmeringssprog. Jeg ved hvordan man designer, opretter og ændrer databaser ved hjælp af et computerværktøj.

 • Kommunikation
  • Sprogbruger med basiskundskaber

   Jeg kan kommunikere med andre ved hjælp af mobiltelefon, IP-telefoni (f.eks. Skype), e-mail eller chat - ved at bruge basale funktioner (f.eks. talebeskeder, SMS, sende og modtage e-mails, udveksling af tekst). Jeg kan dele filer og indhold ved hjælp af simple værktøjer. Jeg ved at jeg kan benytte digitale teknologier til at interagere med service-funktioner (såsom offentlige administrationer, banker, hospitaler). Jeg kender til sociale netværkssider og online samarbejdsværktøjer. Jeg ved at der gælder særlige regler ved brug af digitale værktøjer (f.eks. når man kommenterer eller deler personlige informationer).

  • Selvstændig sprogbruger

   Jeg kan anvende flere kommunikationsværkstøjers avancerede funktioner (f.eks. IP-telefoni og deling af filer). Jeg kan anvende samarbejdsværktøjer og bidrage til f.eks. delte dokumenter/filer andre har oprettet. Jeg kan anvende flere servicefunktioner på nettet (f.eks. offentlige tjenester, netbank, shopping på nettet). Jeg viderebringer og deler viden med andre på nettet (f.eks. ved hjælp af sociale netværksværkstøjer eller i fællesskaber på nettet). Jeg kender til og følger reglerne for kommunikation på nettet ("netikette"). 

  • Kompetent sprogbruger

   Jeg anvender en lang række kommunikationsværktøjer aktivt (e-mail, chat, SMS, instant messaging, blogs, microblogs, sociale netværker) til kommunikation på nettet. Jeg kan skabe og håndtere indhold ved hjælp af samarbejdsværktøjer (f.eks. elektroniske kalendre, projektstyringssystemer, elektronisk korrektur, elektroniske regneark). Jeg kan deltage aktivt på fora på nettet og anvende flere tjenester på nettet (f.eks. offentlige tjenester, netbank, shopping på nettet). Jeg kan anvende kommuniktionsværktøjers avancerede funktioner (f.eks. videokonferencer, deling af data, deling af applikationer).  

 • Problemløsning
  • Sprogbruger med basiskundskaber

   Jeg kan finde støtte og hjælp når et teknisk problem opstår eller når jeg bruger en ny enhed, et nyt program eller en ny applikation. Jeg ved hvordan jeg løser nogle rutineproblemer (f.eks. at lukke et program, genstarte computeren, geninstallere/opdatere et program, tjekke internetforbindelsen). Jeg ved at digitale værktøjer kan hjælpe mig med at løse problemer. Jeg er samtidig opmærksom på at de har deres begrænsinger. Når jeg konfronteres med et teknologisk eller ikke-teknologisk problem, kan jeg anvende de digitale værktøjer jeg kender til at løse det. Jeg er opmærksom på at det er nødvendigt at opdatere mine digitale færdigheder regelmæssigt.

  • Selvstændig sprogbruger

   Jeg kan løse de mest hyppigt forekommende fejl som opstår ved brug af digitale teknologier. Jeg kan benytte digitale teknologier til at løse (ikke-tekniske) problemer. Jeg kan udvælge et digitalt værktøj som passer til mit behov og jeg kan vurdere dets effektivitet. Jeg kan løse teknologiske problemer ved at undersøge programmernes eller værktøjernes indstillinger og valgmuligheder. Jeg opdaterer regelmæssigt mine digitale færdigheder. Jeg er opmærksom på mine begrænsninger og forsøger at udfylde mine mangler. 

  • Kompetent sprogbruger

   Jeg kan løse næsten alle problemer som opstår ved hjælp af digital teknologi. Jeg kan udvælge det rette værktøj, den rette enhed, applikation, software eller tjeneste til at løse (ikke-tekniske) problemer. Jeg kender til ny teknologisk udvikling. Jeg forstår hvordan nye værktøjer fungerer. Jeg opdaterer regelmæssigt mine digitale færdigheder.

 • Sikkerhed
  • Sprogbruger med basiskundskaber

   Jeg kan tage grundlæggende forholdsregler for at beskytte mine enheder (f.eks. ved brug af antivirus-programmer og adgangskoder). Jeg ved at ikke al information på nettet er pålidelig. Jeg er opmærksom på at mine brugeroplysninger (brugernavn og adgangskode) kan blive stjålet. Jeg ved at jeg ikke bør videregive private information på nettet. Jeg ved at et omfattende brug af digital teknologi kan påvirke mit helbred. Jeg tager grundlæggende forholdsregler for at spare energi. 

  • Selvstændig sprogbruger

   Jeg har installeret sikkerhedsprogrammer på de(n) enheder(er) jeg benytter til at gå på Internettet (f.eks. antivirus, firewall). Jeg kører og opdaterer disse programmer regelmæssigt. Jeg bruger forskellige adgangskoder til at få adgang til udstyr, enheder og digitale tjenester og jeg skifter dem med jævne mellemrum. Jeg kan genkende hjemmesider og e-mail-beskeder som muligvis bruges til svindel (scam). Jeg kan genkende en svindel-e-mail (phishing). Jeg kan forme min digitale identitet på nettet og holde styr på mine digitale fodspor. Jeg er bekendt med de sundhedsrisici som er forbundet med brugen af digital teknologi (f.eks. hvad angår ergonomi og risiko for at udvikle afhængighed). Jeg er bekendt med de positive og negative følger som teknologi har på miljøet.     

  • Kompetent sprogbruger

   Jeg tjekker jævnligt sikkerhedskonfigurationen og sikkerhedssystemerne på mine enheder og/eller i de applikationer som jeg benytter. Jeg ved hvordan jeg skal reagere i tilfælde af at min computer inficeres med en virus. Jeg kan konfigurere eller skifte mine digitale enheders firewall og sikkerhedsindstillinger. Jeg ved hvordan man krypterer e-mails eller filer. Jeg kan anvende filtre til uønskede e-mails (spam). For at undgå helbredsproblemer (fysiske og psykiske) anvender jeg informations- og kommunikationsteknologi i et fornuftigt omfang. Jeg har en kvalificeret indstilling til den digitale teknologis indvirkning på hverdagsliv, miljøet og forbrug på nettet.