You are here

Εθνικό Σημείο Αναφοράς

Τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς για τα επαγγελματικά προσόντα

Σε κάθε χώρα (στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και πολύ σύντομα στις υποψήφιες χώρες), υπάρχει ένα Σημείο Αναφοράς που διοχετεύει πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Όλα τα Εθνικά Σημεία Αναφοράς είναι ενταγμένα σε ένα κοινό δίκτυο.

Κύρια καθήκοντα

 • αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής για ερωτήματα που αφορούν τα προσόντα, πιστοποιητικά και συμπληρώματα πιστοποιητικών που αφορούν κάθε χώρα
 • παρέχουν πρόσβαση σε συναφείς πληροφορίες ή αποτελούν σημείο επαφής με τα εθνικά όργανα που κατέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες
 • ενεργούν ως εκπρόσωποι του συγκεκριμένου κράτους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Σημείων Αναφοράς.
 • Βέλγιο
  Φλαμανδική κοινότητα

  Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

  Address: 
  Koning Albert II-laan 15, Brussel 1210, BELGIË/BELGIUM
  Telephone: 
  +32 25538953
 • Βέλγιο
  Γαλλόφωνη κοινότητα

  Centre Europass BE fr, Agence Education Formation - Europe

  Address: 
  Boulevard Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles, BELGIQUE/BELGIUM
  Telephone: 
  +32 025426287
 • Βουλγαρία

  Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

  Address: 
  бул. „Цариградско шосе“, 125, бл. 5, 1113 София/Sofia, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA
  Telephone: 
  +359 2 971 20 70
 • Μαυροβούνιο

  Nacionalni Europass centar

  Address: 
  Vaka Đurovića bb 8,1000 Podgorica, CRNA GORA/ЦРНА ГОРА
  Telephone: 
  +382 20 410 123
 • Τσεχία

  Národní centrum Europass ČR

  Address: 
  Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, ČESKO
  Telephone: 
  +420 274 022 347
 • Δανία

  Danish Agency for Science and Higher Education

  Email: 
  mmh@ufm.dk
  Address: 
  Bredgade 40, Copenhagen K 1260, DANMARK/DENMARK
  Telephone: 
  +45 72 31 88 99
 • Γερμανία

  Nationales Europass Center (NEC) in der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB)

  Address: 
  Robert-Schuman-Platz 3, Bonn 53175, DEUTSCHLAND/GERMANY
  Telephone: 
  +49 0228/ 107-1646, -1645, -1644
 • Εσθονία

  Estonian Qualifications Authority (SA Kutsekoda)

  Address: 
  Mustamäe tee 16, Tallinn 10617, EESTI/ESTONIA
  Telephone: 
  +372 6791700
 • Ιρλανδία

  Quality and Qualifications Ireland (QQI)

  Address: 
  26-27 Denzille Lane, Dublin 2 D02 P266, ÉIRE/IRELAND
  Telephone: 
  +353-1-9058100
 • Ελλάδα

  National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance (EOPPEP)

  Address: 
  41 Ethnikis Antistaseos Av., Nea Ionia, 14234 Αθήνα/Athens, ΕΛΛΑΔΑ/GREECE
  Telephone: 
  +30 210 27 09 184
 • Ισπανία

  Dirección General de Formación Profesional

  Address: 
  Calle Los Madrazo 15-17, Madrid, ESPAÑA/SPAIN
  Telephone: 
  +34 917018000 / 917018435
 • Γαλλία

  Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP)

 • Κροατία

  Nacionalni Europass centar Hrvatska

  Address: 
  Frankopanska 26, HR-10000 Zagreb, HRVATSKA
 • Ισλανδία

  Icelandic Centre for Research (Rannís)

  Address: 
  Borgartúni 30, 105 Reykjavík, ÍSLAND/ICELAND
  Telephone: 
  +354 515 5800
 • Ιταλία

  Centro Nazionale Europass

  Address: 
  Via Fornovo 8, 00192 Roma, ITALIA/ITALY
  Telephone: 
  +39 800.00.00.39
 • Κύπρος

  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

  Address: 
  Κίμωνος και Θουκιδίδη, Λευκωσία 1434, ΚΎΠΡΟΣ/CYPRUS
  Telephone: 
  +22806322
 • Λεττονία

  Akadēmiskās informācijas centrs (AIC)

  Address: 
  Brīvības iela 33, 4. stāvs, Riga LV-1050, LATVIJA/LATVIA
  Telephone: 
  +371 67225155 / 67358238
 • Λιχτενστάιν

  Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten

  Address: 
  Postplatz 2, Postfach 22, FL-9494 Schaan, LIECHTENSTEIN
  Telephone: 
  +423 2367220
 • Λιθουανία

  Švietimo mainų paramos fondas

  Email: 
  info@smpf.lt
  Address: 
  Geležinio Vilko g. 12, Vilnius LT-01112, LIETUVA/LITHUANIA
  Telephone: 
  +370 526105 92 / 52122481 / 52123364 / 52498189 / 52497134
 • Λουξεμβούργο

  Ministère de l’ Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Service de la Formation professionnelle

  Address: 
  29 rue Aldringen, Luxembourg L-2926, Luxembourg
  Telephone: 
  +352 24785241
 • Ουγγαρία

  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

  Email: 
  nrk@nive.hu
  Address: 
  Baross u. 52., Budapest 1085, MAGYARORSZÁG/HUNGARY
  Telephone: 
  +36-1-434-5712
 • Βόρεια Μακεδονία

  National agency for European educational programmes and mobility

  Address: 
  Blvd. Kuzman Josifovski Pitu, No.17, 1000 Скопје/Skopje, P.O. Box 796 Северна Македонија/North Macedonia
  Telephone: 
  +389 23 109 045
 • Μάλτα

  European Union Programme Agency

  Address: 
  Ex-Royal Navy Military Hospital - Triq l-Imtarfa, MTF 1140, MALTA
  Telephone: 
  +356 2558 6130
 • Ολλανδία

  National Reference Point Nederland, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

  Address: 
  P.O. Box 7259, Zoetermeer 2701 AG, NEDERLAND/NETHERLANDS
  Telephone: 
  +31 793217930
 • Νορβηγία

  Senter for internasjonalisering av utdanning

  Email: 
  siu@siu.no
  Address: 
  Postboks 1093, Bergen 5809, NORGE/NORWAY
  Telephone: 
  +47 55303800
 • Πολωνία

  Krajowe Centrum Europass

  Address: 
  Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, POLSKA/POLAND
  Telephone: 
  +48 224631510
 • Πορτογαλία

  Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP Departamento de Formação Profissional

  Email: 
  pnrq@iefp.pt
  Address: 
  Rua de Xabregas, 52, Lisboa 1949-003, PORTUGAL
  Telephone: 
  +351 218614100
 • Ρουμανία

  Autoritatea Națională pentru Calificări

  Address: 
  Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, Etajul 2, cam. 164-166, Sector 1, Bucureşti 010155, ROMÂNIA/ROMANIA
  Telephone: 
  +40 213130050-51/52
 • Ελβετία

  Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI

  Address: 
  Effingerstr. 27 Bern, CH-3003, SCHWEIZ/SWITZERLAND
  Telephone: 
  +41 31 322 21 29
 • Σλοβενία

  Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)

  Email: 
  nrp@cpi.si
  Address: 
  Ob železnici 16, Ljubljana 1000, SLOVENIJA/SLOVENIA
  Telephone: 
  +386 15864268
 • Σλοβακία

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Address: 
  Stromová 1, Bratislava 813 30, SLOVAŠKA/SLOVAKIA
  Telephone: 
  +421 25937411
 • Σερβία

  Fondacija Tempus - Nacionalni Europass centar Srbija

  Address: 
  Ruze Jovanovic 27a, 11000 Beograd, SRBIJA/SERBIA
  Telephone: 
  +381 11 3342430
 • Σερβία

  Fondacija Tempus - Nacionalni Europass centar Srbija

  Address: 
  Ruze Jovanovic 27a, 11000 Beograd, SRBIJA/SERBIA
  Telephone: 
  +381 11 3342430
 • Φινλανδία

  Opetushallitus

  Address: 
  Hakaniemenranta 6 Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki, SUOMI/FINLAND
  Telephone: 
  +358 403487555
 • Σουηδία

  Nationellt referenscentrum för yrkesutbildning

  Address: 
  Alströmergatan 12, Stockholm, SVERIGE/SWEDEN
  Telephone: 
  +46 852733474 / 852733404
 • Τουρκία

  Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı

  Address: 
  G.M.K Bulvarı No:109, Maltepe/Ankara 06570, TÜRKIYE/TURKEY
  Telephone: 
  +90 (0)312 230 36 44
 • Ηνωμένο Βασίλειο

  UK NARIC

  Address: 
  Suffolk House, 68-70 Suffolk Road, Cheltenham, GL50 2ED, UNITED KINGDOM
  Telephone: 
  +44 08713307033