You are here

Γλωσσάριο

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Η | Ι | Κ | Μ | Ν | Ο | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Ψ
 • αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

  Ορισμός: 

  Η αναγνώριση από μία ή περισσότερες χώρες ή οργανισμούς των επαγγελματικών προσόντων (πιστοποιητικών, διπλωμάτων, ή τίτλων) που έχουν εκδωθεί σε (ή από) μία ή περισσότερες χώρες ή άλλους οργανισμούς.

  Σχόλιο: 

  Η αμοιβαία αναγνώριση μπορεί να είναι αμφίπλευρη (ανάμεσα σε δύο χώρες ή οργανισμούς) ή πολύπλευρη ( π.χ. μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ανάμεσα σε επιχειρήσεις του ίδιου τομέα).

  Πηγή: 
  σύμφωνα με Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • αναβάθμιση δεξιοτήτων

  Ορισμός: 

  Πρόκειται για βραχυπρόθεσμη κατάρτιση η οποία παρέχεται συνήθως μετά την αρχική εκπαίδευση ή κατάρτιση και στοχεύει στη συμπλήρωση, βελτίωση ή ενημέρωση της γνώσης, των δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενης κατάρτισης.

  Σχόλιο: 

  Cedefop, 2004.

  Πηγή: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων

  Ορισμός: 

  Επίσημη αναγνώριση: η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είτε μέσω

  • της απονομής επαγγελματικών προσόντων (πιστοποιητικά, διπλώματα ή τίτλοι), είτε
  • της απόδοσης ισοδυναμίας, διδακτικών μονάδων ή δικαιώματος, της πιστοποίησης των δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί.

  η/και

  Κοινωνική αναγνώριση: η αναγνώριση της αξίας των δεξιοτήτων ή/και ικανοτήτων από οικονομικούς ή κοινωνικούς αρμόδιους φορείς.

  Πηγή: 
  Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ανάδειξη της αξίας της μάθησης

  Ορισμός: 

  Η διαδικασία της προαγωγής της συμμετοχής στην (τυπική ή μη) μάθηση και των αποτελεσμάτων της, με σκοπό την ανάδειξη της εγγενής αξίας της μάθησης και της μάθησης μέσω ανταμοιβών.

  Πηγή: 
  Cedefop, 2001 in European Commission, 2001.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ανάλυση αναγκών κατάρτισης

  Ορισμός: 

  Μια συστηματική ανάλυση των παρόντων και μελλοντικών δεξιοτήτων που χρειάζεται με βάση τις διαθέσιμες δεξιότητες ώστε να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική στρατηγική κατάρτισης.

  Σχόλιο: 
  • η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης βασίζεται: (α) στον προσδιορισμό των αναγκαίων δεξιοτήτων (β) στην αξιολόγηση των διαθέσιμων δεξιοτήτων για το εργατικό δυναμικό και (γ) στην αξιολόγηση των κενών και ελλείψεων σε δεξιότητες.;
  • μια ανάλυση των αναγκών κατάρτισης μπορεί να πραγματοποίηθει σε ατομικό, οργανωτικό, τομεακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μπορεί να επικεντρωθεί σε ποσοτικές ή ποιοτικές πτυχές (για παράδειγμα το επίπεδο και ο τύπος κατάρτισης) και πρέπει να εξασφαλίσει ότι η κατάρτιση παρέχεται με έναν αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
  Πηγή: 
  Cedefop
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • αναλυτικό πρόγραμμα

  Ορισμός: 

  Ο κατάλογος με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται για τη διαμόρφωση, την οργάνωση και το σχεδιασμό μιας εκπαιδευτικής πράξης ή πράξης κατάρτισης, ο οποίος περιλαμβάνει τις έννοιες των μαθησιακών στόχων, του περιεχομένου, των μεθόδων (συμπεριλαμβανομένου της αξιολόγησης) και του υλικού, καθώς επίσης και ρυθμίσεις για την κατάρτιση των καθηγητών και των εκπαιδευομένων.

  Σχόλιο: 

  Ο όρος "αναλυτικό πρόγραμμα" αναφέρεται στη διαμόρφωση, την οργάνωση και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων μάθησης, ενώ με τον όρο "πρόγραμμα" αναφερόμαστε στην εφαρμογή αυτών των δραστηριοτήτων.

  Πηγή: 
  σύμφωνα με Cedefop, 2004; Landsheere, 1979.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ανθρώπινο κεφάλαιο

  Ορισμός: 

  Γνώση, δεξιότητες, ικανότητες και χαρακτηριστικά που αφομοιώνονται από τα άτομα και διευκολύνουν την προσωπική, κοινωνική και οικονομική ευμάρεια.

  Πηγή: 
  OECD, 2001.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • ανοιχτή μάθηση

  Ορισμός: 

  Μάθηση που παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα βαθμό ευελιξίας, ως προς την επιλογή των θεμάτων, του χώρου, ρυθμού ή/και της μεθόδου.

  Πηγή: 
  σύμφωνα με Cedefop, 2004.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • αντισταθμιστική μάθηση

  Ορισμός: 

  Μάθηση που έχει ως στόχο να καλύψει τα κενά που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και, ειδικότερα, να δώσει την δυνατότητα στα άτομα να λάβουν ενεργό μέρος στην κατάρτιση.

  Πηγή: 
  Cedefop, 2004
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων

  Ορισμός: 

  Η διαδικασία αξιολόγησης της γνώσης, της τεχνογνωσίας, των δεξιοτήτων ή/και των ικανοτήτων ενός ατόμου με βάση προκαθορισμένων κριτηρίων (μαθησιακές προσδοκίες, μέτρηση μαθησιακών αποτελεσμάτων). Η αξιολόγηση ακολουθείται, κατά κανόνα, από επικύρωση και πιστοποίηση.

  Σχόλιο: 

  στη βιβλιογραφία, ο όρος "αξιολόγηση" αφορά κυρίως στην αξιολόγηση των ικανοτήτων ενός ατόμου, ενώ για την αξιολόγηση μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης ή των φορέων παροχής υπηρεσιών προτιμάται ο όρος "αποτίμηση".

  Πηγή: 
  Cedefop, 2004
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • απασχολησιμότητα

  Ορισμός: 

  O συνδυασμός παραγόντων που επιτρέπει στα άτομα να κατευθυνθούν προς την εύρεση εργασίας ή να βρουν εργασία, να διατηρήσουν μια θέση εργασίας και να προοδεύσουν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους.

  Σχόλιο: 

  Η απασχολησιμότητα των ατόμων εξαρτάται από

  • τα προσωπικά χαραστηριστικά (συμπεριλαμβανομένου της επάρκειας των γνώσεων και των δεξιοτήτων),
  • το πώς αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας,
  • τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πλαίσια (δηλαδή, τα κίνητρα και οι ευκαιρίες που προσφέρονται για την ανανέωση και επικύρωση της γνώσης και δεξιοτήτων τους) και
  • το οικονομικό πλαίσιο.
  Πηγή: 
  σύμφωνα με Scottish executive, 2007; The institute for employment studies, 2007.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης / απολυτήριο λυκείου

  Ορισμός: 

  Μια εξέταση που διεξάγεται στο τέλος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να επικυρώσει και να πιστοποιήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων ακολουθώντας μια διαδικασία αξιολόγησης .

  Σχόλιο: 
  • δεν εγγυώνται όλα τα πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη συστηματική πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση
  • σε εθνικό επίπεδο, τα πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φέρουν διαφορετικά ονόματα, για παράδειγμα:

  Αυστρια

  • Reifeprufungszeugnis (γενική ανώτερη δευτεροβάθμια, γενική πρόσβαση στη ανώτατη εκπαίδευση) or Reife- und Diplomprufungszeugnis (επαγγελματική ανώτερη δευτεροβάθμια, διπλάσια προσόντα: γενική πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα)
  • Berufsreifeprufungszeugnis (γενική πρόσβαση στην ανώτατη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περιλαμβάνει επικύρωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται στον εργασιακό χώρο)

  Γερμανια

  • Abitur
  • Fachabitur

  Ιρλανδια

  • Πιστοποιητικά ολοκλήρωσης

  Γαλλια

  • Baccalauréat
   • baccalauréat général (γενική εκπαίδευση)
   • baccalauréat technologique (γενική και τεχνική εκπαίδευση)
   • baccalauréat professionnel (επαγγελματική κατάρτιση που οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα)

  Πορτογαλλια

  • diploma do ensino secundario (γενική εκπαίδευση)
  • diploma de qualificacao (γενική και επαγγελματική εκπαίδευση/διπλή πιστοποίηση)

  Hnωμενο Βασιλειο

  • Ακαδημαϊκά επίπεδα
   • GCE A level (advanced general certificate of education)
   • GCE AS level (advanced subsidiary general certificate of education)
   • NQ advanced higher (national qualifications advanced higher level)
   • NQ higher (national qualifications higher level)
   • Scottish baccalaureate
   • Welsh baccalaureate
  • Επαγγελματικά επίπεδα
   • GCE A levels in applied subjects (advanced general certificate of education in applied subjects)
   • GCE AS levels in applied subjects (advanced subsidiary general certificate of education in applied subjects)
  Πηγή: 
  Cedefop, 2004; Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • αποτίµηση δεξιοτήτων

  Ορισμός: 

  Η ανάλυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένου των ταλέντων και κινήτρων του/της για να καθοριστεί ένα πρόγραμμα καριέρας ή/και να σχεδιαστεί ένας αναπροσανατολισμός καριέρας ή ένα πρόγραμμα κατάρτισης.

  Σχόλιο: 

  Ο σκοπός της αποτίμησης δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει το άτομο:

  • να αναλύσει το επαγγελματικό του υπόβαθρο,
  • να αυτοαξιολογήσει τη θέση του στο εργασιακό περιβάλλον,
  • να προετοιμάσει τον εαυτό του για την επικύρωση των μη τυπικών ή άτυπων αποτελεσμάτων μάθησης,
  • να σχεδιάσει την επαγγελματική του/της διαδρομή.
  Πηγή: 
  Σύμφωνα με τον γαλλικό εργατικό Κώδικα, 2003; Cedefop.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση

  Ορισμός: 

  Γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχεται στο πλαίσιο του συστήματος αρχικής εκπαίδευσης, συνήθως πριν από την έναρξη της επαγγελματικής ζωής.

  Σχόλιο: 
  • στην αρχική κατάρτιση εμπίπτουν και ορισμένες περιπτώσεις κατάρτισης μετά την έναρξη της επαγγελματικής ζωής (π.χ.επανακατάρτιση)
  • η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της γενικής ή της επαγγελματικής εκπαιδευτικής (είτε πρόκειται για πλήρη φοίτηση σε σχολή είτε για εναλλασσόμενη κατάρτιση) πορείας ή μαθητείας.
  Πηγή: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO
 • άτυπη μάθηση

  Ορισμός: 

  Μάθηση η οποία προέρχεται από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής σχετιζόμενες με την εργασία, την οικογένεια, τον ελεύθερο χρόνο. Δεν είναι οργανωμένη ή δομημένη ως προς τους στόχους, τη διάρκεια ή τη μαθησιακή υποστήριξη. Η άτυπη μάθηση συνήθως δεν είναι σκόπιμη από την πλευρά του εκπαιδευόμενου.

  Σχόλιο: 
  • τα αποτελέσματα της άτυπης μάθησης συνήθως δεν οδηγούν σε πιστοποίηση αλλά μπορούν να επισημοποιηθούν και να επικυρωθούν στο πλαίσιο αναγνώρισης προγενέστερων μαθησιακών σχημάτων,
  • η άτυπη μάθηση επίσης αναφέρεται ως εμπειρική ή τυχαία/συμπτωματική μάθηση.
  Πηγή: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | EL | ES | FR | HR | IS | IT | LT | NB | PT | SK | SL | SV | TR | RO