Συνδεθείτε με το Europass

Εθνικά Κέντρα Europass

Σε κάθε χώρα (στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), υπάρχει ένα Εθνικό Κέντρο Europass που συντονίζει όλες τις σχετικές με το Europass δραστηριότητες.

Το Εθνικό Κέντρο Europass αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το Europass ή να μάθει περισσότερα για αυτό.

Νέα

 • Visit the new Europass interoperability portal

  The new Interoperability portal gathers clear and concise technical information concerning Europass interoperability, such as:

  What is Europass?

  Who can become interoperable with Europass?

  Documentation: data model, web services, sample tools

  FAQs

  Case studies

  Learn more

 • New functionalities for the Europass data visualisation tool

  Do you want to compare the number of visits or CVs generated online in Spain and Italy in 2017 and 2018 and visualise them in one chart? It is now possible. Also, the tool is now available in French and Greek languages.

  Learn more

 • Increased use of Europass in 2018

  Visits to the Europass portal increased by 6% in 2018 (2,030,079), CVs generated online by ca 4.5% (22,170,321), and cover letters by 8.5% (2,030,079) compared to 2017.

  Learn more