You are here

Europassi tutvustus

Mis on Europass?

Europass koosneb viiest dokumendist, mis võimaldavad sulselgesti kirjeldada oma oskusi ja kvalifikatsioone ning teha need Euroopas üheselt mõistetavaks:

Kaks dokumenti on kõigile vabalt kättesaadavad:
Kolme dokumenti väljastavad vastavad pädevad asutused:
  • Europassi õpirände tunnistus, on dokument, kuhu pannakse kirja mõnes teises Euroopa riigis omandatud teadmised ja oskused.
  • Κutsetunnistuse lisa on dokument, mis kirjeldab vastava kutsetunnistuse omanike teadmisi ja oskusi. Kutsetunnistuse lisa eesmärgiks on lihtsustada eri riikide kutsekvalifikatsioonide mõistmist, võrreldavust ning tunnustamist.
  • Diplomilisa on dokument, mis kirjeldab kõrgkooli lõpetanu teadmisi ja oskusi. Diplomilisaeesmärgiks on lihtsustada eri riikide kõrghariduskraadide mõistmist, võrreldavust ning tunnustamist.
Riiklike Europassi keskuste

Eesmärk

  • Aidata kodanikel sobiva töö või koolituse leidmiseks oma oskusi ja kvalifikatsioone tõhusalt kirjeldada.
  • Aidata tööandjatel mõista oma töötajate oskusi ja kvalifikatsioone.
  • Aidata määratleda haridus- ja koolitusasutuste õppekavade sisu ning seda selgitada.