You are here

Europassi dokumendid

Europass koosneb viiest dokumendist, mis võimaldavad sulselgesti kirjeldada oma oskusi ja kvalifikatsioone ning teha need Euroopas üheselt mõistetavaks:

Kaks dokumenti, mida sa saad ise koostada:

Kolm dokumenti, mida väljastavad vastavad pädevad asutused:

  • Õpirände tunnistus, millele kantakse mõnes teises Euroopa riigis omandatud teadmised ja oskused.
  • Κutsetunnistuse lisa, milles kirjeldatakse kutsetunnistuse omanike teadmisi ja oskusi. See täiendab ametliku kutsetunnistuse teavet, tehes selle eriti välismaal hõlpsamini mõistetavaks.
  • Diplomilisa, milles kirjeldatakse kõrgkooli lõpetanu teadmisi ja oskusi. See täiendab ametliku kraadikirjelduse teavet, tehes selle eriti välismaal hõlpsamini mõistetavaks.