You are here

Tegusõnade sõnastik

Käesolev sõnaraamat pakub välja kooskõlas oleva mitmekeelse terminoloogia, hõlbustamaks kutsetunnistuse lisade koostamist ja tõlkimist. Mitmetes liikmesriikides elluviidud projektid on näidanud, et on võimalik kirjeldada konkreetse töökohaga seonduvaid peamisi kompetentse, kasutades selleks piiratud koguses tegusõnu, olenemata ameti valdkonnast või tasemest.

Sõnastik on jagatud seitsmesse ossa, vastavalt kõige olulisematele pädevusvaldkondadele:

 • teabehaldus;
 • nõustamine/ toetus;
 • (kaupade ja teenuste) tootmine;
 • juhtimine;
 • inimressursid ja koolitus;
 • turundus ja raamatupidamine;
 • uurimis- ja arendustegevus.

(Excel)

 • kohandama

  Definitsioon: 

  muutma vähesel määral täpsuse saavutamiseks

  Examples of use: 
  käsitlus, masin, tootmissüsteem, varustus, tootmisprotsess, tööriist, vahend
 • soovitama

  Definitsioon: 

  soovitust või nõu andma isiku(te)le

  Examples of use: 
  juhtkond, personal
 • eraldama

  Definitsioon: 

  mingit osa tervikust eemaldama, mingist hulgast midagi või kedagi eemaldama, varem koos või ühenduses olnut lahutama

  Examples of use: 
  vahendid
 • analüüsima (koostisosad)

  Definitsioon: 

  teostama matemaatilist, keemilist, grammatilist analüüsi

  Examples of use: 
  koostisosad, veri
 • analüüsima (informatsioon)

  Definitsioon: 

  põhjalikult uurima, et kindlaks teha tähendus, põhitunnused jne

  Examples of use: 
  informatsioon, andmed
 • anticipate

  Definitsioon: 

  to foresee and act in advance of

  Examples of use: 
  work, movements
 • ette nägema

  Definitsioon: 

  ennetama ja vastavalt käituma

  Examples of use: 
  töö, liikumine
 • rakendama (reeglid)

  Definitsioon: 

  praktilisse kasutusse võtma

  Examples of use: 
  põhimõtted, reeglid, standardid (hügieen, ohutus)
 • turustamisvõtteid rakendama

  Definitsioon: 

  kasutusele võtma tehnikaid, mis edendavad müüki

  Examples of use: 
  turg
 • kokku panema

  Definitsioon: 

  millegi (nt masina) erinevaid osasid kokku sobitama või liitma

  Examples of use: 
  tellingud, varustus, struktuuriosad
 • hindama (koolitus)

  Definitsioon: 

  otsustama (millegi) väärtuse, vajalikkuse üle

  Examples of use: 
  personal, õppetegevus
 • hindama (vajadused)

  Definitsioon: 

  otsustama (millegi) väärtuse, vajalikkuse üle

  Examples of use: 
  vajadused, raskused, risked, oskused
 • assisteerima (juhtkond)

  Definitsioon: 

  spetsialisti abiliseks olema

  Examples of use: 
  juhtkond
 • aretama/kasvatama

  Definitsioon: 

  uusi sorte või tõugusid looma või olemasolevaid parandama, millegi kasvamist võimaldama või soodustama

  Examples of use: 
  loomad
 • kalkuleerima /eelarvet koostama

  Definitsioon: 

  (toote, teenuse) maksumust hindama

  Examples of use: 
  menüü, investeering
 • ehitama

  Definitsioon: 

  tegema, konstrueerima või moodustama liites osasid või materjale

  Examples of use: 
  sein/müür, struktuur
 • ostma

  Definitsioon: 

  raha eest omandama

  Examples of use: 
  kaubad, teenused
 • arvutama, arvet pidama

  Definitsioon: 

  lahendama (probleemi(probleeme)) matemaatiliste tehetega, tehteid tegema

  Examples of use: 
  väärtus
 • taatlema

  Definitsioon: 

  tootele täpseid mõõtmeid andma, mõõtevahendite vigu välja selgitama

  Examples of use: 
  masin, tööriist/vahend
 • agiteerima

  Definitsioon: 

  veenma kedagi hääletama, tellima, reklaamima jne

  Examples of use: 
  turg, klient
 • teostama

  Definitsioon: 

  lõpule viima, korda saatma

  Examples of use: 
  ülevaatus, kvaliteedikontroll, vaatlus, mõdistus, tööülesanne, hooldus, intervjuu, meditsiiniline läbivaatus vi ravikuur, parandus, taim, saak, operatsioon/manööver, mõõtmine, tehing, hooldus, valmis tegemine, kohandamine, kättetoimetus, varustuse käivitus, transport, diagnostika, hindamine, pagasi registreerimine, medistsiiniline uuring, tehniline ülevaatus, kokku panemine
 • kontroll

  Definitsioon: 

  läbi vaatama või uurima kiirelt ja mitteametlikult (fakte, toodet), et kontrollida täpsust, kvaliteeti, arengut

  Examples of use: 
  vastavus, kvaliteet, varustus, töökorraldus
 • puhastama/ pesema

  Definitsioon: 

  lahti saama mustusest, kõntsast

  Examples of use: 
  osad, territoorium, valdused
 • koostööd tegema

  Definitsioon: 

  koos teis(t)ega töötama ühisprojektis

  Examples of use: 
  projekt, juhtkond, personali hindamine/värbamine, seadmete hooldus, strateegia määratlus, logistika, uurimus
 • analüüsima (andmed)

  Definitsioon: 

  põhjalikult uurima, et kindlaks teha tähendus, põhitunnused jne

  Examples of use: 
  informatsioon, andmed
 • võrdlema

  Definitsioon: 

  järjest uurima, et välja selgitada sarnasused või erinevused

  Examples of use: 
  andmed, informatsioon, tulemused
 • koostama

  Definitsioon: 

  andmete, materjali põhjal kirjutama või kokku seadma

  Examples of use: 
  nimekiri, kataloog, asjade loend
 • lõpetama

  Definitsioon: 

  ära korraldama, lahendama

  Examples of use: 
  turg, leping, müük
 • valmis seadma /installeerima (varustus)

  Definitsioon: 

  valmis seadma kindlal viisil

  Examples of use: 
  varustus, arvuti, tööpind
 • kontakteeruma

  Definitsioon: 

  ühendust võtma, ühenduses olema

  Examples of use: 
  ostja, klient
 • juhtima/ ohjama

  Definitsioon: 

  reguleerima või juhtima (masinat)

  Examples of use: 
  masin
 • koordineerima

  Definitsioon: 

  organiseerima või integreerima erinevaid elemente kooskõlastatud tegevuseks

  Examples of use: 
  inimesed, töö, sekkumine, tootmisprotsess, tööteostamine
 • looma (andmebaas)

  Definitsioon: 

  millegi tekkimise, toimumise v. olemasolu põhjustama

  Examples of use: 
  andmebaas, informatsioon
 • harima

  Definitsioon: 

  maad üles harima, kultuurtaimi kasvatatavaks muutma

  Examples of use: 
  taimed, teravili
 • tükeldama

  Definitsioon: 

  tükkideks lõikama

  Examples of use: 
  tooraine, puud
 • tegelema (toimik kaebus)

  Definitsioon: 

  mingil alal tegutsema või töötama, millegi kallal töötama; mingi tegevusega pidevamalt seotud, hõivatud olema

  Examples of use: 
  toimik kaebus
 • otsustama

  Definitsioon: 

  paika panema või lahendama (vaidlust, küsimust)

  Examples of use: 
  tegevuspoliitika, ressursijaotus
 • defineerima

  Definitsioon: 

  (sõnade, terminite) mõistet määratlema

  Examples of use: 
  andmebaas, termin
 • delegeerima / volitama

  Definitsioon: 

  kellelegi kohustusi, volitusi andma kui esindajale või kohustama kedagi esindajaks olema

  Examples of use: 
  ülesanded
 • kohale toimetama

  Definitsioon: 

  kaupa toimetama sihtpunkit, kaupa või tooteid laiali jaotma erinevatesse kohtadesse

  Examples of use: 
  toode
 • demonstreerima (turundus)

  Definitsioon: 

  selgitavalt esitlema, tutvustama

  Examples of use: 
  toode
 • kirjeldama

  Definitsioon: 

  esitama või selgitust andma (sõnades)

  Examples of use: 
  toode, ulatus
 • kujundama (õppetegevus)

  Definitsioon: 

  kuju, vormi või ilmet andma, vormima

  Examples of use: 
  õppetegevus
 • kujundama (teadus/uurimus- ja arendustegevus)

  Definitsioon: 

  töötama välja (millegi) sturktuuri või kuju, luues visand, raamistiku, mustri või kavandi

  Examples of use: 
  strateegia, tööriist, toiming, meetod
 • märkama

  Definitsioon: 

  millegi olemasolu avastama

  Examples of use: 
  defekt, tühimik, haigus
 • arendama (meetod / protsess)

  Definitsioon: 

  täiuslikumaks,üksikasjalikumaks, kvaliteetsemaks muutma, kõrgemale tasemele viima

  Examples of use: 
  meetod, protsess
 • diagnoosima

  Definitsioon: 

  millegi olemasolu avastama

  Examples of use: 
  kvaliteedikontroll
 • suunama/juhatama

  Definitsioon: 

  selgitama või näitama (kellelegi) teed soovitud kohta

  Examples of use: 
  klient külaline
 • demonteerima/lammutama

  Definitsioon: 

  osadeks võtma

  Examples of use: 
  masin
 • levitama

  Definitsioon: 

  laiali jaotama, laiali paiskama

  Examples of use: 
  informatsioon, post (kirjavahetus)
 • koostama/formuleerima (leping)

  Definitsioon: 

  formuleerima ja kirja panema kindlas vormis

  Examples of use: 
  tööleping
 • joonistama (plaan)

  Definitsioon: 

  midagi mingil pinnal joonte (ning heledate ja tumedate pindade) abil kujutama

  Examples of use: 
  plaan
 • koostama (dokument)

  Definitsioon: 

  formuleerima ja kirja panema sobivas vormis

  Examples of use: 
  aruanne, dokument, spetsifikatsioon, leping, pakkumine, nõusolek
 • kõrvaldama

  Definitsioon: 

  eemaldama või välja võtma

  Examples of use: 
  rikutus, vigane toode
 • uurima

  Definitsioon: 

  üksikasjalikult uurima, vaatlema, üle vaatama

  Examples of use: 
  dokument, küsimus, ettepanek
 • vahetama (informatsiooni)

  Definitsioon: 

  andma ja vastu saama (informatsiooni, ideid)

  Examples of use: 
  ided, arvamused, seisukohad
 • laiendama (math)

  Definitsioon: 

  ulatuslikumaks, suuremaks, avaramaks tegema, muutuma

  Examples of use: 
  math, osakond
 • katsetema (teadus/uurimus- ja arendustegevus)

  Definitsioon: 

  omaduste, kõlblikkuse, sobivuse vm. väljaselgitamiseks või kontrolliks katseid tegema

  Examples of use: 
  seade, proovieksemplar, meetod
 • selgitama

  Definitsioon: 

  midagi arusaadavaks tegema, andes selge ja üksikasjaliku selgituse

  Examples of use: 
  dokument, küsimus, ettepanek
 • (nt kasu) saama, väljavõtet tegema

  Definitsioon: 

  mingist allikast või situatsioonist informatsiooni ammutama

  Examples of use: 
  allikast saadud info
 • asendama (personal)

  Definitsioon: 

  asendust leidma (millelegi/kellelegi)

  Examples of use: 
  personal
 • kinnitama (hind / määr)

  Definitsioon: 

  otsustama, otsusele lõplikku kehtivust andma

  Examples of use: 
  hind, määr, kurss
 • jälgima/järgima

  Definitsioon: 

  1) vaatama täpselt ja pidevalt tootmistsükkel, tööd 2) tegutsema vastavuses

  Examples of use: 
  juhend
 • jätku- (turustamine)

  Definitsioon: 

  jätkuv tegevus mõju suurendamiseks

  Examples of use: 
  turustamine, avastart
 • tuvastama (inimressursi vajadus)

  Definitsioon: 

  midagi tõestama või kedagi/midagi ära tundma

  Examples of use: 
  inimressursi vajadus, koolitusvajadus
 • edastama

  Definitsioon: 

  (informatsiooni) edasi andma

  Examples of use: 
  informatsioon
 • rakendama

  Definitsioon: 

  tegevusse panema, teostama

  Examples of use: 
  põhimõtted, reeglid, standardid (hügieeni-, ohutus-)
 • parandama

  Definitsioon: 

  kvaliteeti tõstma

  Examples of use: 
  ravi, masin, tootmissüsteem, varustus, tootmisprotsess, tööriist
 • sekkuma

  Definitsioon: 

  millessegi toimuvasse osavõtmise või vahelesegamise eesmärgil otsustavalt vahele segama

  Examples of use: 
  probleem, küsimus, tehniline ettevalmistus, konflikt
 • arve (toode/teenus)

  Definitsioon: 

  (klinedile) arvet esitama

  Examples of use: 
  toode/teenus
 • laadima

  Definitsioon: 

  asetama või vastu võtma (lasti, kaupa jne) laevale (-lt), veoautole (-lt) jne

  Examples of use: 
  last
 • hooldama

  Definitsioon: 

  hoidma heas seisukorras

  Examples of use: 
  taim, võrgustik, aed
 • juhtima (meeskond)

  Definitsioon: 

  tellima, nõudma, kohustama

  Examples of use: 
  meeskond
 • juhtima (inimressursi)

  Definitsioon: 

  käskima, nõudma, kohustama

  Examples of use: 
  töötajate väljaõpe, tööõiguse rakendamine, koolitus
 • tootmine

  Definitsioon: 

  töötlema või valmistama (midagi) toorainest

  Examples of use: 
  riided, toode, ehitusdetailid
 • turustama

  Definitsioon: 

  turule saatma, müügile laskma

  Examples of use: 
  tooted
 • valdama

  Definitsioon: 

  saavutama põhjalikku asjatundlikkust mingil alal / selgeks saama

  Examples of use: 
  keel, tehnika, põhimõtted
 • valdama (tehnika)

  Definitsioon: 

  saama asjatundlikuks (mingil alal), vilunuks (milleski)

  Examples of use: 
  tööprotsess, tehnika, võõrkeel, tarkvara
 • mõõtma

  Definitsioon: 

  määrama suurust, kogust jne mõõtmise teel

  Examples of use: 
  koostisained(osad), parameetrid, mõju, tühimik, kvantteet/kvaliteet, toode/teenus
 • välja mõõtma/ doseerima

  Definitsioon: 

  annuseid määrama, annusteks jaotama

  Examples of use: 
  koostisosad
 • parandama (installatsioon)

  Definitsioon: 

   

  Examples of use: 
  installatsioon
 • seirama

  Definitsioon: 

  jälgima ja/või üles märkima masina või mõne muu seadme tegevust või toimimist

  Examples of use: 
  masin, tööriis
 • läbirääkimisi pidama (juhtimine)

  Definitsioon: 

  teistega rääkima või koos töötama, et saavutada tehing, kokkulepe jne

  Examples of use: 
  lahendus, tähtaeg
 • läbirääkimisi pidama (leping)

  Definitsioon: 

  teistega rääkima või koos töötama, et saavutada tehing, kokkulepe jne

  Examples of use: 
  ostu/müügi tingimused, lepingutingimused (käsud, mahud, tähtajad, hüvitis, pakkumised)
 • optimeerima

  Definitsioon: 

  ära kasutama kõiki tingimusi, võimalusi

  Examples of use: 
  ravi, masin, tootmissüsteem, varustus, tootmisportsess, tööriist
 • tellima

  Definitsioon: 

  tasu eest midagi teha, valmistada või sooritada laskma

  Examples of use: 
  töö, osa
 • organiseerima (juhtimine)

  Definitsioon: 

  millesegi kindlat korda looma

  Examples of use: 
  töö, ehitusplats, tegevus
 • organiseerima (inimressursi)

  Definitsioon: 

  millesegi kindlat korda looma

  Examples of use: 
  tööjõu koolitus, värbamine
 • pakendama

  Definitsioon: 

  pakendisse panema

  Examples of use: 
  toode
 • osalema

  Definitsioon: 

  aktiivselt kaasatud olema, osa võtma

  Examples of use: 
  tegevus, projekt
 • juhtima

  Definitsioon: 

  millegi või kellegi liikumisele või kulgemisele suunda andma

  Examples of use: 
  tegevus, varustus, sõiduk
 • kavandama (tootmine)

  Definitsioon: 

  plaani tegema

  Examples of use: 
  töö, tegevus, tootmisfaas, tootmine
 • kavandama (inimressursi)

  Definitsioon: 

  kava tegema

  Examples of use: 
  tööjõu koolitus, värbamine
 • valmistuma/ette valmistama (toimik)

  Definitsioon: 

  eelnevalt valmis seadma või valmis panema (millegi kasutuseks, sündmuseks)

  Examples of use: 
  tegevus, toimik, sekkumine, dokument
 • valmistuma/ette valmistama (tootmine)

  Definitsioon: 

  eelnevalt valmis seadma või valmis panema (millegi kasutuseks, sündmuseks)

  Examples of use: 
  tootmine, toit, varustus, tööriist, krunt, pind, tellimus, tööpind
 • vältima

  Definitsioon: 

  ennetavalt tegutsedas mitte toimuda või esineda laskma

  Examples of use: 
  õnnetus, konflikt, probleem, vaidlus, tüsistus
 • töötlema

  Definitsioon: 

  kohtlema või ettevalmistama kindla meetodi järgi

  Examples of use: 
  tooraine, toit
 • programmeerima

  Definitsioon: 

  korrastam andmed sobilikule kujule, et neid saaks arvutis töödelda

  Examples of use: 
  ülesanne, masin
 • edendama (toode)

  Definitsioon: 

  edasi arendama, soodustama (reklaamides või finantstoetust tagades)

  Examples of use: 
  tehnika, toode
 • kuvama (tooted)

  Definitsioon: 

  informatsiooni kujutisena nähtavaks tegema

  Examples of use: 
  tooted
 • teadvust tõstma

  Definitsioon: 

  kõrgendama (nt personali) teadvust või teadlikkust

  Examples of use: 
  reeglid, eesmärgid, kvaliteet, ohutus
 • saama/vastu võtma (last)

  Definitsioon: 

  saadetist või ülekannet (kiri, telefonikõne) vastu võtma

  Examples of use: 
  last
 • värbama

  Definitsioon: 

  töösuhet alustama, tööle võtma

  Examples of use: 
  personal
 • joonde ajama

  Definitsioon: 

  korda ajama

  Examples of use: 
  ravi, masin, tootmissüsteem, varustus, tootmisprotsess, tööriist
 • renoveerima

  Definitsioon: 

  taastama (millegi) head seisukorda

  Examples of use: 
  ehitis
 • parandama

  Definitsioon: 

  taastama (midagi, mis on lõhutud, katki tehtud) head seisukorda või töökorras olekut

  Examples of use: 
  seade
 • ette kandma

  Definitsioon: 

  selgitusi andma (uuringu) tulemustest

  Examples of use: 
  tegevus
 • esindama

  Definitsioon: 

  kellegi või millegi nimel, eest või volitusel esinema või tegutsema

  Examples of use: 
  institutsioon, firma
 • lahendama (konflikt)

  Definitsioon: 

  leidma vastust või lahendust (probleemile)

  Examples of use: 
  konflikt
 • taastama

  Definitsioon: 

  muutma endisele kujule (nt kunstiteos, ehitis)

  Examples of use: 
  ehitis, maal
 • välja valima (strateegia)

  Definitsioon: 

  tegema valikut eelistades üht teis(t)ele

  Examples of use: 
  personal, tegevused, strateegia
 • valima (tooted)

  Definitsioon: 

  tegema valikut eelistades üht teis(t)ele

  Examples of use: 
  osad, tooted, varustus, parameetrid, ravi, meetod, programm, õppekava
 • müüma

  Definitsioon: 

  teatava (leppelise või hinnakirjaga määratud) rahasumma eest, teatava hinnaga midagi loovutama

  Examples of use: 
  tooted
 • teenindama (kliendile)

  Definitsioon: 

  pakkuma (külalisele, kliendile) kaupu või teenuseid

  Examples of use: 
  klient
 • ette võtma/istutama/plaani joonistama (lilled, aed)

  Definitsioon: 

  korraldama, esitlema, välja panema

  Examples of use: 
  lilled, aed
 • lahendama (probleem)

  Definitsioon: 

  leidma seletust või lahendust (probleemile)

  Examples of use: 
  probleem, konflikt
 • ladustama/hoiustama

  Definitsioon: 

  asetama lattu, hoiuruumi (ohutuse eesmärgil)

  Examples of use: 
  kaubavaru, toiduained
 • struktureerima

  Definitsioon: 

  ülesehitust liigendama

  Examples of use: 
  andmad, dokument
 • läbi vaatama (dokument)

  Definitsioon: 

  põgusalt uurima, üle kontrollima

  Examples of use: 
  dokument
 • supervise (staff)

  Definitsioon: 

  to direct or oversee the performance or operation of

  Examples of use: 
  production, staff, team
 • juhendama (tootmine, personal)

  Definitsioon: 

  juhtima või üle vaatama millegi sooritust või teostust

  Examples of use: 
  tootmine, personal,meeskond
 • varustama

  Definitsioon: 

  varustama millegagi, mis on nõutud

  Examples of use: 
  masin
 • toetama

  Definitsioon: 

  abi pakkuma

  Examples of use: 
  juhtkond, personal, võrgustik, meeskond
 • sünteesima (andmed)

  Definitsioon: 

  tervikut moodustama

  Examples of use: 
  andmed
 • sünteesima (toode)

  Definitsioon: 

  sünteesi tegema

  Examples of use: 
  toode
 • tellimust võtma

  Definitsioon: 

  millestki näidist (näidiseid) tegema, proovi võtma

  Examples of use: 
  veri, materjal
 • näidist tegema/proovi võtma

  Definitsioon: 

  kliendilt vastu võtma nõuet kaupadele või teenustele

  Examples of use: 
  tellimus
 • inventeerima/hindama

  Definitsioon: 

  kaupu uurima, loendama ja väärtus määrama kaupluses või äris

  Examples of use: 
  koostisosad, varustus
 • hoolitsema

  Definitsioon: 

  hoolt kandma kellegi eest

  Examples of use: 
  isik, loom
 • transportima

  Definitsioon: 

  vedama edasi või kätte toimetama

  Examples of use: 
  inimesed, tooted
 • kohtlema (loom)

  Definitsioon: 

  kellegagi teatud viisil ümber käima, kellegi suhtes teatud viisil käituma

  Examples of use: 
  isik, loom
 • lossima

  Definitsioon: 

  tühjaks laadima

  Examples of use: 
  last, masin
 • uuendama

  Definitsioon: 

  uue informatsiooniga täiendama

  Examples of use: 
  toimik, andmebaas, dokument, informatsioon
 • kasutusse võtma/tööle rakendama

  Definitsioon: 

  kindlal eesmärgil rakendama

  Examples of use: 
  tooted, terminoloogia, varustus, tehnika, koostisosad
 • kinnitama/heaks kiitma/tõendama (teadus/uurimus- ja arendustegevus)

  Definitsioon: 

  millegi õigsust, tõelevastavust tõendama, otsusele lõplikku kehtivust andma

  Examples of use: 
  toiming, andmed
 • tervitama, vastu võtma

  Definitsioon: 

  saabujaid (külalised, kliendid jne) vastu võtma rõõmsalt ja südamlikult

  Examples of use: 
  klient, avalikkus
 • meeskonnas töötama

  Definitsioon: 

  töötama grupi inimestega ühise eesmärgi nimel