You are here

Riiklikud infokeskused

Igas riigis (Euroopa Liidus, Euroopa Majanduspiirkonnas ja üsna varsti ka kandidaatriikides) võimaldab riiklik infokeskus juurdepääsu kutsekvalifikatsioonialasele teabele. Kõik riiklikud infokeskused moodustavad osa võrgustikust.

Peamised ülesanded:

  • pakuvad teavet riigisiseste kvalifikatsioonide, kutsetunnistuste ja kutsetunnistuse lisade kohta;
  • võimaldavad juurdepääsu vastavale teabele või on ühenduslüliks riiklike asutuste vahel, kes sellist infot omavad;
  • toimivad siseriikliku partnerina üle-Euroopalises riigi infokeskuste võrgustikus.